Telefoon

+31 630063208

Email

info@zwangermetmarlies.nl

Klachten


Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. 

We willen graag dat je méér dan tevreden bent over mijn dienstverlening. Daar zet ik mij elke dag voor in. Heb je een opmerking, een meningsverschil of een klacht? De eerste stap is dat je dit dat bespreekt met mij.
Opmerking en klachten over een behandeling kunnen tot drie kalenderdagen na de behandeling per e-mail bij Massagepraktijk Marlies worden gemeld. Vermeldt in de e-mail:

  • de datum van behandeling;
  • een omschrijving van de opmerking of klacht;
  • je contactgegevens.

De e-mail wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en met je besproken. Er wordt altijd gestreefd naar een acceptabele oplossing voor beide partijen.

Klachtenfunctionaris

Mocht je om welke reden dan ook het niet prettig vinden om de klacht met mij te bespreken, dan bied ik aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hiervoor kun je terecht bij “Klachtenportaal Zorg”.  De klacht zal door een onafhankelijke klachtenfunctionaris in behandeling worden genomen.  (https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenportaal-zorg/klachtenprocedure/)

GeschilleninstantieHet staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder (Massagepraktijk Marlies).
Met ingang van 30 oktober 2017 is mijn praktijk bij Klachtenportaal Zorg/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil.

Het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden vindt u hieronder. De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.

REGLEMENT-GESCHILLENINSTANTIE-ZORGGESCHIL

Chat openen
Stel hier jouw vraag
Stel hier jouw vraag